Warning: gmp_add(): Unable to convert variable to GMP - wrong type in /var/www/vhosts/beaverman.com/httpdocs/inc/libs/Hashids/Hashids.php on line 340

Warning: gmp_add(): Unable to convert variable to GMP - wrong type in /var/www/vhosts/beaverman.com/httpdocs/inc/libs/Hashids/Hashids.php on line 340

Warning: gmp_add(): Unable to convert variable to GMP - wrong type in /var/www/vhosts/beaverman.com/httpdocs/inc/libs/Hashids/Hashids.php on line 340

Warning: gmp_add(): Unable to convert variable to GMP - wrong type in /var/www/vhosts/beaverman.com/httpdocs/inc/libs/Hashids/Hashids.php on line 340

Warning: gmp_add(): Unable to convert variable to GMP - wrong type in /var/www/vhosts/beaverman.com/httpdocs/inc/libs/Hashids/Hashids.php on line 340
เงื่อนไขร่วมสนุกกับกิจกรรม Beaverman ผู้รับเหมาฝีมือดีบอกต่อ

เงื่อนไขร่วมสนุกกับกิจกรรม Beaverman "ผู้รับเหมาดีบอกต่อ" ลุ้นรับทองคำ 1 สลึง

กติกาในการร่วมสนุก


ลุ้นจับรางวัลทองคำ 1 สลึง 1 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท

1.คอมเมนต์ใต้โพสต์ ชื่อผู้รับเหมา + ผลงานที่ประทับใจ

2.กด Like ที่เพจ https://www.facebook.com/Beaverman.Ltd

3.กด Share โพสต์หน้ากิจกรรม ผู้รับเหมาดี บอกต่อ เปิดเป็นโพสต์สาธารณะ

4.ติด #beavermanผู้รับเหมาดีบอกต่อ 

5.กรอกแบบฟอร์มกิจกรรม ผู้รับเหมาดี บอกต่อ ใน Link >> https://forms.gle/g3SkQpTJTKij8jHAA


เงื่อนไขเเละข้อกำหนด

1.ระยะเวลาเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2566 – 30 กันยายน 2566

2.ประกาศผลรางวัล วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น.

3.จับรางวัล ณ บริษัท บีเวอร์แมน จำกัด 107 115 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

4.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Live สด เพจ Beaverman แพลตฟอร์มค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้าง

5.บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางอินบ็อกซ์ หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.ผู้โชคดีต้องมีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยผู้โชคดีต้องนำหลักฐานอันประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา มาเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล กรณีผู้รับรางวัลอายุไม่ถึง 15 ปี จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตในการรับรางวัลจากผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล

7.ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท บีเวอร์แมน จำกัด 107 115 , แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ในวัน และเวลาทำการ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

8.ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 ครั้ง เท่านั้น, ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้

9.เนื้อหา รูปภาพ ข้อมูลต่างๆ หรือเรื่องราวทั้งหมด ที่ผู้โชคดีใช้ในการร่วมกิจกรรม ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท บีเวอร์แมน จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ผู้โชคดียินยอมให้ทางบริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ตลอดไปโดยไม่จ่ายค่าตอบแทน

10.พนักงาน และครอบครัว ของ บริษัท บีเวอร์แมน จำกัด และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

11.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการ และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

12.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1391 ต่อ 3 หรือ Facebook Fanpage : Beaverman แพลตฟอร์มค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้าง