บริษัท โฟร์ดีเอท คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้รับเหมาระดับ

8.7/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โฟร์ดีเอท คอนสตรัคชั่น จำกัด วิเคราะห์และออกแบบบ้านโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ เพื่อตอบโจทย์แบบบ้านที่ลูกค้าต้องการ ก่อสร้างงานอาคารทุกประเภท บริษัทยังได้พัฒนาประสิทธิภาพ และขยายขีดความสามารถของบริษัทในการก่อสร้างงานแบบเหมารวม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในงานออกแบบและงานก่อสร้างระบบโครงสร้าง ตลอดจนงานระบบทั้งหมดให้แก่เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้างตามรูปแบบและระยะเวลา การพัฒนาดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าของบริษัทได้รับบริการที่ครบวงจร ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีโอกาสที่จะเสนอรูปแบบและวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสมกับความชำนาญ ผลงานการก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมาตลอดจนชื่อเสียงของบริษัทในด้านการก่อสร้างรวมถึงคุณภาพของงาน ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 

ข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
ประเภทธุรกิจ นิติบุคคล
ชื่อองค์กร บริษัท โฟร์ดีเอท คอนสตรัคชั่น จำกัด
รายละเอียดงานที่รับ งานออกแบบตกแต่งภายใน งานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบโครงสร้าง งานก่อสร้างทั่วไป งานตกแต่งภายใน งานซ่อมแซมทั่วไป
เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2561
ทุนจดทะเบียนบริษัท 1,000,000 บาท
มูลค่างานที่รับ 100,000 - 10,000,000 บาท
มูลค่ายอดขายต่อปี 1,500,000 บาท
มีโรงงานผลิตขนาด โกดัง ขนาด 250 ตารางเมตร
จำนวนพนักงาน พนักงานออฟฟิศ จำนวน 5 คน และช่าง จำนวน 30 คน

เอกสารอ้างอิง

profile บริษัท 4d8 construction co., ltd (เพิ่มเติม).pdf
profile บริษัท 4d8 construction co., ltd.pdf
หนังสือรับรอง บริษัท 4d8 construction co., ltd.pdf
เอกสารใบ ภพ 20.pdf

คะแนนรีวิว

8.7/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews
คุณภาพงานก่อสร้าง 9.0
ระยะเวลางานก่อสร้าง 9.0
ความคุ้มค่า 9.0
ความรู้/ความสามารถของผู้รับเหมา 9.0
การบริหารจัดการของผ้รูับเหมา 8.0
การประสานงาน/สื่อสารของผู้รับเหมา 8.5
มารยาทของผู้รับเหมา 8.5

คะแนนรีวิว

  • 8.7

    คะแนน

    คุณปิยะพล
    ทางทีมงานทำงานดีค่ะ รู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย คุยง่าย แก้ไขจุดผิดพลาดไว งานที่ทำออกมาดี พึงพอใจดีครับ