บริษัท ฟาสท์คอนส์ จำกัด

ผู้รับเหมาระดับ

9.6/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ฟาสท์คอนส์ จำกัด เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบภายในและภายนอก การก่อสร้างทั่วไป การตกแต่งภายใน และการซ่อมแซม ตัวอย่างผลงานที่เคยทำมา ได้แก่ โครงการก่อสร้างภูฟ้าวารี จังหวัดเชียงราย และโครงการก่อสร้างกรุงไทยแอกซ่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง

ข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
ประเภทธุรกิจ นิติบุคคล
ชื่อองค์กร บริษัท ฟาสท์คอนส์ จำกัด
รายละเอียดงานที่รับ ออกแบบภายใน ออกแบบทั่วไป ออกแบบโครงสร้าง ก่อสร้างทั่วไป ตกแต่งภายใน และซ่อมแซมทั่วไป
เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2555
ทุนจดทะเบียนบริษัท 1,000,000 บาท
มูลค่างานที่รับ 200,000 - 10,000,000 บาท
มูลค่ายอดขายต่อปี 500,000 บาท
มีโรงงานผลิตขนาด เชียงใหม่ลำพูนนาโนเฮ้าส์ (ผลิตบล็อคนาโน)
จำนวนพนักงาน วิศวกร 2 คน, สถาปนิก 1 คน, โฟร์แมน 2 คน, ช่าง 10 คน และคนงาน 5 คน

เอกสารอ้างอิง

profile บ. ฟาสท์คอนส์ จำกัด.pdf
หนังสือรับรอง บ. ฟาสท์คอนส์ จำกัด.pdf
เอกสารใบ ภ.พ.20.jpg

คะแนนรีวิว

9.6/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews
คุณภาพงานก่อสร้าง 9.0
ระยะเวลางานก่อสร้าง 10.0
ความคุ้มค่า 9.0
ความรู้/ความสามารถของผู้รับเหมา 9.0
การบริหารจัดการของผ้รูับเหมา 10.0
การประสานงาน/สื่อสารของผู้รับเหมา 10.0
มารยาทของผู้รับเหมา 10.0

คะแนนรีวิว

  • 9.6

    คะแนน

    คุณธารารัตน์