บริษัท ขวัญอารีย์ จำกัด

ผู้รับเหมาระดับ

8.1/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ขวัญอารีย์ จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้าง ทางบริษัทได้ยึดปณิธานในการทำงานอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยต้องการให้ผู้ที่ใช้บริการกับเราได้รับภาระค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แต่ได้รับผลงานที่มีคุณภาพสูงที่สุด จากทีมงานมืออาชีพอย่างแท้จริง ทีมงานจะคอยติดตามผลงานระหว่างการดำเนินงานให้กับลูกค้าได้รับทราบ ถึงงานก่อสร้างระหว่างทำเพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบมาก่อนการส่งมอบงานทุกงวด จะมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบลูกค้า และเมื่อส่งมอบงานแล้ว ยังดูแลลูกค้าต่อเนื่องด้วยบริการหลังการขายที่รับเรื่องได้รวดเร็ว ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ถึงสถานที่ และทันต่อเวลา

ข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
ประเภทธุรกิจ นิติบุคคล
ชื่อองค์กร บริษัท ขวัญอารีย์ จำกัด
รายละเอียดงานที่รับ งานก่อสร้างทั่วไป
เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2549
ทุนจดทะเบียนบริษัท 1,000,000 บาท
มูลค่างานที่รับ 5,000,000 บาทขึ้นไป
มูลค่ายอดขายต่อปี 30,000,000 บาท
มีโรงงานผลิตขนาด โกดังเก็บเหล็ก นั่งร้าน ขนาด 250 ตารางเมตร
จำนวนพนักงาน วิศวกรจำนวน 1 คน , โฟร์แมนและทีมช่าง จำนวน 21 คน

เอกสารอ้างอิง

profile บริษัทขวัญอารีย์ จำกัด.pdf
หนังสือรับรอง บริษัทขวัญอารีย์ จำกัด.jfif
เอกสารใบ ภพ 20.jfif

คะแนนรีวิว

8.1/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews
คุณภาพงานก่อสร้าง 9.0
ระยะเวลางานก่อสร้าง 8.0
ความคุ้มค่า 8.0
ความรู้/ความสามารถของผู้รับเหมา 8.0
การบริหารจัดการของผ้รูับเหมา 8.0
การประสานงาน/สื่อสารของผู้รับเหมา 8.0
มารยาทของผู้รับเหมา 8.0

คะแนนรีวิว

  • 8.1

    คะแนน

    คุณณัฐวดี
    ทีมงานมีการวางแผนงานดี ทำให้การส่งมอบงานเสร็จตามแผนงาน และเก็บงานได้ครบทุกจุด มีข้อผิดพลาดน้อย การสื่อสารกับทีมงานก็ง่าย และติดต่อได้ง่ายค่ะ