บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด

ผู้รับเหมาระดับ Gold

-/10
ยังไม่มีคะแนน
0 Reviews

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เทคโนเซล(เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “Lamina” โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท CP Films Inc. ในเครืออีสต์แมน เคมิคัล โรงงานผู้ผลิตฟิล์มกรองแสงที่ใหญ่ที่สุดในโลก มาตรฐาน ISO 9001 


มีการจัดจำหน่ายมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก


นอกจากนี้ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “Xtra-Cole” เป็นผลิตภัณฑ์จาก CLC   ปรเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งปี พ.ศ.2544 รวมระยะเวลา 21 ปี


บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI (Management System Certification Institute Thailand) ในปี พ.ศ. 2553 

ข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
ประเภทธุรกิจ นิติบุคคล
ชื่อองค์กร บริษัท เทคโนเซล(เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย
รายละเอียดงานที่รับ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง และฟิล์มนิรภัย
เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2538
ทุนจดทะเบียนบริษัท 5,000,000
มูลค่างานที่รับ 1,000,000
มูลค่ายอดขายต่อปี 700,000,000
มีโรงงานผลิตขนาด
จำนวนพนักงาน 190

คะแนนรีวิว

-/10
ยังไม่มีคะแนน
0 Reviews
คุณภาพงานก่อสร้าง nan
ระยะเวลางานก่อสร้าง nan
ความคุ้มค่า nan
ความรู้/ความสามารถของผู้รับเหมา nan
การบริหารจัดการของผ้รูับเหมา nan
การประสานงาน/สื่อสารของผู้รับเหมา nan
มารยาทของผู้รับเหมา nan