คำถามที่ถามบ่อย

ลูกค้าไม่สะดวกใช้บริการผ่านแพลต์ฟอร์มด้วยตนเอง ต้องทำอย่างไร?

+

ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ Line: @beaverman, โทรฝ่ายบริการลูกค้า 1391 เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแทนให้

ลูกค้าต้องการเริ่มต้นค้นหาผู้รับเหมา สำรวจ ประเมินราคา และเปรียบเทียบราคา ต้องทำอย่างไร?

+

กดปุ่มชำระมัดจำเริ่มต้นใช้บริการ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถนำมัดจำมาใช้เป็นส่วนลดในบริการนั้นๆต่อได้

บริการที่มีการสำรวจหน้างานก่อน ลูกค้าสามารถวัดขนาดมาเอง แล้วให้เจ้าหน้าที่และทีมช่างเสนอราคาได้หรือไม่?

+

งานที่ต้องสำรวจหน้างานก่อน จำเป็นต้องเข้าสำรวจหน้างานโดยทีมช่าง เพื่อให้ทีมช่างเข้าใจความต้องการของลูกค้า ให้คำแนะนำพร้อมเสนอราคาให้แก่ลูกค้าได้ถูกต้องและแม่นยำ

การในประเมินราคาทำไมต้องส่งรูปหน้างานให้ทาง Beaverman ก่อน?

+

การส่งรูปภาพเข้ามาจะสามารถประเมินการทำงานและราคาได้แม่นยำมากขึ้น รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับหน้างานให้มากที่สุด ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ราคาประเมิน เป็นราคาสุทธิหรือไม่?

+

ราคาประเมินเป็นราคาประมาณการที่คำนวณจากสถิติในแพลตฟอร์ม เพื่อให้ลูกค้าสามารถตั้งงบประมาณได้ป้องกันงบบานปลาย ดังนั้นราคาประเมินจึงไม่ใช่ราคาสุทธิในสัญญา

ลูกค้าสามารถจ่ายเงินกับทีมช่างที่หน้างานได้หรือไม่?

+

หากลูกค้ามีการตกลงกับทีมช่างเองโดยไม่ผ่านบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในงานนั้นๆ และขอยกเลิกการรับประกันงานนั้นๆทุกกรณี

สามารถออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่?

+

ได้ โดยผู้รับผิดชอบในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบคือ ทีมช่างที่จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล โดยบริษัทฯไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อได้ เนื่องจากบริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าไปให้บริการกับลูกค้าที่หน้างาน กรณีลูกค้าไม่สามารถติดต่อทีมช่างได้ลูกค้าสามารถโดยติดต่อมาที่ ฝ่ายบริการลูกค้าโทร 1391

กรณีไม่สามารถชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มได้ด้วยตัวเอง?

+

ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ Line: @beaverman, โทรฝ่ายบริการลูกค้า 1391 เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะส่ง QR code หรือลิ้งค์ชำระเงินให้ลูกค้าตามช่องทางดังกล่าว เพื่อยืนยันการใช้บริการนั้นๆ

จะต้องชำระเงินก่อนที่ทีมช่างจะเข้ามาให้บริการหรือไม่?

+

จะต้องชำระเงินก่อนที่ทีมช่างจะเข้ามาให้บริการทุกครั้ง แต่บริษัทฯจะจ่ายเงินให้ช่างหลังจากที่ลูกค้ายอมรับการให้บริการนั้นๆแล้วเท่านั้น

ผู้รับเหมา/ช่าง บนแพลตฟอร์ม Beaverman แตกต่างจากช่างทั่วไปอย่างไร?

+

ผู้รับเหมา/ช่าง ทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติผลงาน ไซต์ก่อสร้าง รวมถึงมีการตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวบุคคล มีการตรวจสอบประวัติอาชญกรรม และผู้รับเหมา/ช่างจะต้องดำเนินงานภายใต้กำระเบียบตามฝ่ายปฏิบัติการของทางบริษัทฯ ที่มีการตรวจสอบตลอดเวลา ให้ทุก งานก่อสร้างมั่นใจได้

ทำไมต้องส่งรูปหน้างานให้ทาง Beaverman ก่อน?

+

การถ่ายรูปและส่งรูปปัญหาหน้างานเข้ามาให้ทางบริษัทฯ เบื้องต้น เป็นขั้นตอนที่จะส่งผลประโยชน์ต่อตัวลูกค้าสูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินราคาได้อย่างมีมาตรฐานและสามารถจัดหาผู้รับเหมา/ช่างที่เหมาะกับปัญหาหน้างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

งานเพิ่มคืออะไร?

+

งานที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของงานที่ได้แจ้งเอาไว้ตามใบเสนอราคาหรือข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้น ซึ่งเกิดได้ทั้งจากงานที่เป็นส่วนเกี่ยวเนื่องกับงานในส่วนแรก หรือเกิดจากงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานแรก แต่เป็นงานที่เกิดจากความต้องการเพิ่มของลูกค้าที่จะให้ช่างดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากใบเสนอราคา ซึ่งทางผู้รับเหมา/ช่าง จะไม่สามารถดำเนินการในส่วนของงานเพิ่มได้ จนกว่าจะมีการได้รับการยืนยันงานเพิ่มจากฝ่ายปฏิบัติการของทางบริษัทฯ เท่านั้น