6 นิสัยที่ควรเลิกทำหากอยากสร้างบ้านให้เสร็จ

สร้างบ้านกว่าที่การสร้างบ้านสักหลังจะสำเร็จนั้น เชื่อว่าเจ้าของบ้านต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และแรงทรัพย์เพื่อให้บ้านในฝันออกมาได้สำเร็จ แต่ด้วยความไม่รู้ในเรื่องงานก่อสร้างอาจมีการกระทำบางอย่างของเจ้าของบ้านที่กลายเป็นอุปสรรคกับผู้รับเหมาและทีมงานก่อสร้าง แต่ถ้าคุณอยากให้บ้านที่สร้างออกมาเสร็จสมบูรณ์ เจ้าของบ้านไม่ควรทำนิสัยเหล่านี้

6 นิสัยที่ควรเลิกทำหากอยากสร้างบ้านให้เสร็จ

1. อย่าคำนวณราคาเป็นตารางเมตร 

หากคุณตัดสินใจสร้างบ้านโดยใช้ราคาต่อตารางเมตรเป็นหลัก คุณอาจพบว่าสิ่งที่คุณจ่ายไปนั้นไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ค่าวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง หรือค่าแรงงานพิเศษที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งสุดท้ายแล้วอาจนำมาซึ่งงบประมาณเกินกว่าที่คุณตั้งไว้ 

2. ระมัดระวังในการหาผู้รับเหมาจากกลุ่มออนไลน์สำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ 

โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงต้องการความรู้และประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณเลือกผู้รับเหมาจากกลุ่มออนไลน์โดยไม่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด คุณอาจพบว่าผู้รับเหมาไม่มีประสบการณ์เพียงพอหรือไม่มีความรู้ที่จำเป็นในการจัดการงานขนาดใหญ่ ซึ่งการก่อสร้างที่มีมูลค่าสูงต้องการการวางแผนที่รอบคอบ มีการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด 

หากไม่มีการตรวจสอบความสามารถ และประวัติของผู้รับเหมาเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน อาจเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง, การทำงานไม่ตรงตามมาตรฐาน หรือแม้กระทั่งการทิ้งงานก่อสร้าง นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อพิพาท การจัดการสถานการณ์กับผู้รับเหมาที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้อาจยากขึ้นและนำไปสู่ความยุ่งยากทางกฎหมายและการเงินน 

3. เข้าใจความแตกต่างระหว่างแปลนบ้าน, การออกแบบสามมิติ และแบบก่อสร้าง 

คุณเจ้าของบ้านต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การมีแปลนบ้านหรือการออกแบบสามมิติที่ดูดีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างจริง หากไม่มีแบบก่อสร้างที่ละเอียด และถูกต้องตามกฎหมาย คุณอาจพบปัญหาในการขออนุญาตก่อสร้างหรือปัญหาทางเทคนิคระหว่างการก่อสร้างได้ 

4. การแก้ไขแบบควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญ 

การตัดสินใจปรับเปลี่ยนแบบบ้านของเจ้าของบ้าน ควรทำภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เช่น สถาปนิกหรือวิศวกร ยกตัวอย่างเช่น คุณมีความต้องการเปลี่ยนแปลงดีไซน์หรือเพิ่มพื้นที่ใช้สอย หากทำโดยไม่มีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง ส่งผลต่อการใช้งาน หรือแม้กระทั่งความปลอดภัยของบ้าน 

นอกจากนี้ การแก้ไขแบบที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม อาจนำไปสู่ปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในการแก้ไข ดังนั้น การให้ผู้เชี่ยวชาญควบคุมการแก้ไขจะช่วยให้คุณแน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำได้อย่างถูกต้องและไม่ส่งผลเสียต่อโครงสร้างโดยรวม 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

5. อย่าวางใจผู้รับเหมาโดยไม่ตรวจสอบ 

บางครั้งเจ้าของบ้านเชื่อผู้รับเหมามากเกินไป เพราะผู้รับเหมาดูเป็นมืออาชีพและเชื่อถือได้ หรือบางทีเจ้าของบ้านอาจรู้สึกไม่มั่นใจที่จะตั้งคำถาม หรือตรวจสอบงานของผู้รับเหมา จึงปล่อยให้ทำงานโดยไม่ได้ดูแลหรือตรวจสอบอะไรเลย และการไม่ตรวจสอบความคืบหน้าของงานอย่างสม่ำเสมออาจทำให้คุณพลาดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น เมื่อมีการใช้วัสดุไม่เหมาะสม หรือการทำงานที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน อาจนำไปสู่ความล่าช้าและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการแก้ไข

6. ใช้สัญญาจ้างที่ถูกต้องและเหมาะสม 

การใช้สัญญาจ้างที่ถูกต้องและเหมาะสมมีความสำคัญมากในการก่อสร้าง เพราะสัญญาที่ดีจะช่วยให้ทั้งคุณและผู้รับเหมาเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของกันและกันได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการกำหนดเงื่อนไขสำคัญ เช่น วันเริ่มงาน, กำหนดเวลาทำงาน, มาตรฐานของวัสดุที่ใช้, และการชำระเงิน 

หากสัญญาที่คุณใช้ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนหรือเป็นเพียงข้อตกลงปากเปล่า อาจพบปัญหาเมื่อผู้รับเหมาไม่ทำงานตามที่คุณคาดหวัง เช่น ผู้รับเหมาอาจใช้เวลาทำงานนานกว่าที่ตกลงไว้ หรือใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่คุณต้องการ และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น คุณจะพบว่ายากที่จะแก้ไขหรือเรียกร้องค่าเสียหาย เพราะไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ในสัญญาที่ระบุไว้ชัดเจน นอกจากนี้ การไม่มีสัญญาที่ชัดเจนอาจทำให้คุณเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด เช่น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขข้อผิดพลาด สัญญาที่ไม่มีข้อกำหนดการชำระเงินที่ชัดเจนอาจทำให้คุณจ่ายเงินมากกว่าที่ควรจะเป็น 

สรุปแล้ว การมีสัญญาจ้างที่ถูกต้องและเหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องคุณจากการถูกหลอกลวงเท่านั้น แต่ยังช่วยให้กระบวนการก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การมีสัญญาที่ชัดเจนจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจความคาดหวังและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ลดความเสี่ยงของความขัดแย้งและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง 

และนี่ก็คือ 6 นิสัยที่คุณเจ้าของบ้านไม่ควรทำ ถ้าอยากให้บ้านสร้างเสร็จ ที่เรานำมาฝากกัน แต่ถ้าคุณประเมินตัวเองแล้วว่างานก่อสร้างเป็นเรื่องไกลตัวของคุณเกินไป ไม่มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง แถมไม่มีเวลาลงมาดูหน้างานเอง 

เข้ามาปรึกษาที่ Beaverman ได้เลยครับให้เราเป็นผู้ช่วยในการหาผู้รับเหมามืออาชีพ ที่อยู่ในระบบกว่า 2,000 ราย สามารถตรวจสอบประวัติและขอดูรีวิวผลงานจริงได้ พร้อมคัดเลือกผู้รับเหมาที่ตอบโจทย์ความต้องการให้กับคุณ อีกทั้งยังมีบริการที่หลากหลายรองรับทุกความต้องการในงานก่อสร้าง ช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการใช้บริการ Beaverman แพลตฟอร์มผู้รับเหมาก่อสร้างอันดับ 1 ให้กับคุณ