8 ข้อห้ามพลาด เมื่อไปหน้าไซต์งานก่อสร้างของผู้รับเหมาแล้วต้องดู

ผู้รับเหมา

ก่อนเลือกผู้รับเหมามาก่อสร้าง สร้างบ้าน รีโนเวทบ้าน ต่อเติมบ้าน ทำไมต้องขอเข้าไปดูไซต์งานก่อสร้างก่อนจ้าง หลายท่านอาจจะสงสัยว่า เข้าไปดูอะไร ? ต้องอธิบายอย่างนี้ครับ การขอเข้าไปดูไซต์งานก่อสร้างผู้รับเหมาก่อนตัดสินใจจ้าง จะทำให้คุณเห็นการทำงานของผู้รับเหมารายนั้นทันที ไม่ว่าจะเป็นความเรียบร้อย ขั้นตอนการทำงาน ความพร้อมของผู้รับเหมา หรือทีมงาน สิ่งพวกนี้ที่เจ้าของบ้านเห็นจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเลือกผู้รับเหมา เราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างที่เราควรดู

8 ข้อควรรู้เมื่อเจ้าของบ้านขอเข้าไปดูไซต์งานผู้รับเหมาก่อนจ้าง

1. ดูความเรียบร้อยของไซต์งาน 

แนะนำให้ผู้ว่าจ้างเริ่มดูจากรอบ ๆ ไซต์งานที่กำลังทำ ในเรื่องของความสะอาดพื้นที่โดยรอบเป็นอย่างไร มีการบริหารจัดการที่วางของ และวัสดุก่อสร้างได้ดีหรือไม่ เพราะสื่อถึงการบริหารจัดการพื้นที่ และความมีระเบียบของตัวผู้รับเหมาก่อสร้างเอง 

2. ดูการทำงาน การวางแผนหน้าไซต์งาน 

ควรให้ผู้รับเหมาอธิบายถึงแผนงานก่อสร้างที่กำลังทำ ที่เกิดขึ้นตรงหน้าไซต์งาน ณ ตอนนั้น ให้อธิบายแผนการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น การแก้ไขปัญหา ถ้าผู้รับเหมาให้ความร่วมมือดี ตอบได้ชัดเจนเข้าใจ สิ่งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความรู้และความเอาใจใส่ในงานก่อสร้างที่มีต่อผู้ว่าจ้าง 

3. ดูงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมทั้งภายนอก และภายใน   

เมื่อเข้าไปในไซต์งานของผู้รับเหมา ให้ตัดสินด้วยตาเปล่าว่าภาพรวมของงาน ออกมาดี ออกมาสวยไหม มีระยะ หรือมิติต่าง ๆ เป็นปกติหรือไม่ การฉาบผนังปูน การจับเซี๊ยมเข้ามุมเสา และการทาสีเรียบร้อยดีไหม รวมถึงงานส่วนอื่น ๆ ออกมาตรงตามมาตรฐานหรือเปล่า  

4. ดูเครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ภายในไซต์งานของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ให้ผู้ว่าจ้างดูเครื่องมือ และเครื่องจักรต่าง ๆ ภายในไซต์งานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ว่ามีความพร้อมในการทำงาน หรือเพียงพอต่องานในขณะนั้นหรือไม่ เพราะจะช่วยบ่งบอกถึงการวางแผนงานก่อสร้างของผู้รับเหมาได้ 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

5. ดูทีมงานและการจัดการ 

ลองสังเกตการทำงานของทีมงานว่าเป็นอย่างไร ช่างดูมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่กำลังทำหรือไม่ ทีมงานมีความขยันขันแข็งพร้อมทำงานหรือเปล่า รวมถึงให้ดูการสื่อสารและการประสานงานภายในไซต์งานระหว่างผู้รับเหมากับทีมงานด้วย 

6. ดูคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ 

ในขณะที่อยู่ในไซต์งานให้ผู้ว่าจ้างดูคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ภายในไซต์งานของผู้รับเหมารายนี้ว่า วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในไซต์งานนั้นมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทั่วไปหรือไม่ และมีความพร้อมต่อการใช้งานหรือเปล่า 

7. พูดคุยกับเจ้าของบ้านปัจจุบันหน้าไซต์งาน 

ลองพูดคุยสอบถามถามถึงการทำงานของผู้รับเหมารายนี้ว่าเป็นอย่างไร ชอบการทำงานหรือไม่ ติดต่อยาก หรือพูดคุยด้วยยากไหม ซึ่งการพูดคุยกับเจ้าของไซต์งานปัจจุบันจะเป็นการเช็กเครดิตที่ดีที่สุดของผู้รับเหมา 

8. มาตรการความปลอดภัย 

ผู้ว่าจ้างควรตรวจสอบขณะอยู่ที่บริเวณไซต์งานก่อสร้างของผู้รับเหมาว่ามีการใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น มีการทำรั้วกั้นโดยรอบบริเวณก่อสร้าง, มีป้ายสัญลักษณ์ หรือป้ายเตือนภัยต่าง ๆ ในบริเวณ รวมถึงคนงานมีการสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างหรือไม่ เพื่อดูว่าผู้รับเหมาก่อสร้างรายนี้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัดหรือเปล่า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในไซต์งานก่อสร้าง 

และนี่ก็คือ 8 ข้อควรรู้เมื่อเจ้าของบ้านขอเข้าไปดูไซต์งานผู้รับเหมาก่อนจ้าง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลือกใช้ผู้รับเหมา แต่ถ้าคุณไม่อยากต้องเสี่ยง และกำลังมองหาผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ลองมาปรึกษา Beaverman แพลตฟอร์มค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้างได้เลย เราพร้อมเป็นผู้ช่วยให้คุณ เพราะเรามีผู้รับเหมาก่อสร้างในระบบกว่า 2,000 รายที่สามารถตรวจสอบประวัติ และขอดีรีวิวผลงานจริงได้ มีระบบการชำระเงินที่ป้องกันการทิ้งงาน มีสัญญาและมีวิศวกรช่วยดูแลคุณ ให้ครบ จบในที่เดียว