บริษัท พีซีเอ็ม 58 จำกัด

ผู้รับเหมาระดับ Silver

-/10
ยังไม่มีคะแนน
0 Reviews

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พีซีเอ็ม 58 จำกัด เป็นบริษัทออกแบบและก่อสร้าง พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพ ทำงานตามหลักวิศวกร ควบคุมงานโดยช่างมืออาชีพและเชียวชาญ ที่มีประสบการณ์ ใส่ใจรายละเอียดลูกค้า

พร้อมเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการกับทางเรา

ข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
ประเภทธุรกิจ นิติบุคคล
ชื่อองค์กร บริษัท พีซีเอ็ม 58 จำกัด
รายละเอียดงานที่รับ งานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานซ่อมแซม
เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2546
ทุนจดทะเบียนบริษัท 1,000,000
มูลค่างานที่รับ 10,000 - 10,000,000
มูลค่ายอดขายต่อปี 6,000,000
มีโรงงานผลิตขนาด
จำนวนพนักงาน วิศวกร 1 คน โฟร์แมน 3 คน ช่าง 11 คน คนงาน 4 คน รวมทั้งหมด 19 คน

เอกสารอ้างอิง

หนังสือรับรองบริษัท พี ซี เอ็ม 58 จำกัด.pdf
ใบ ภพ.20.jpg

คะแนนรีวิว

-/10
ยังไม่มีคะแนน
0 Reviews
คุณภาพงานก่อสร้าง nan
ระยะเวลางานก่อสร้าง nan
ความคุ้มค่า nan
ความรู้/ความสามารถของผู้รับเหมา nan
การบริหารจัดการของผ้รูับเหมา nan
การประสานงาน/สื่อสารของผู้รับเหมา nan
มารยาทของผู้รับเหมา nan