ทีมศาศวัต ปรีดิพันธุ์

ผู้รับเหมาระดับ

-/10
ยังไม่มีคะแนน
0 Reviews

ข้อมูลทั่วไป

ทีมศาศวัต ปรีดิพันธุ์ มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบทั้งการออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบสถาปัตยกรรม และออกแบบโครงสร้าง อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านการก่อสร้างทั่วไป การตกแต่งภายใน การซ่อมแซมและต่อเติมทั้งบ้านและอาคาร โดยมีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 4 ปี เช่น สร้างบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1-2 ชั้น, อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น และอาคารพักอาศัย 8 ชั้น

ข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
ประเภทธุรกิจ บุคคลธรรมดา
ชื่อองค์กร ศาศวัต ปรีดิพันธุ์
รายละเอียดงานที่รับ ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบสถาปัตยกรรม ออกแบบโครงสร้าง ก่อสร้างทั่วไป ตกแต่งภายใน ต่อเติม และซ่อมแซมทั่วไป
เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2651
ทุนจดทะเบียนบริษัท -
มูลค่างานที่รับ 100,000 - 10,000,000 บาท
มูลค่ายอดขายต่อปี 10,000,000 บาท
มีโรงงานผลิตขนาด -
จำนวนพนักงาน 12 คน

เอกสารอ้างอิง

profile ทีมศาศวัต ปรีดิพันธุ์.pdf

คะแนนรีวิว

-/10
ยังไม่มีคะแนน
0 Reviews
คุณภาพงานก่อสร้าง nan
ระยะเวลางานก่อสร้าง nan
ความคุ้มค่า nan
ความรู้/ความสามารถของผู้รับเหมา nan
การบริหารจัดการของผ้รูับเหมา nan
การประสานงาน/สื่อสารของผู้รับเหมา nan
มารยาทของผู้รับเหมา nan