บริษัท สอนภูเอ็นจิเนียนิ่ง จำกัด

ผู้รับเหมาระดับ

9.7/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สอนภูเอ็นจิเนียนิ่ง จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ต่อเติมและซ่อมแซมมามากกว่า 10 ปี สามารถทั้งก่อสร้างและต่อเติมได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมให้บริการคุณแล้ววันนี้ในโซนภาคกลางและภาคตะวันออก

ข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
ประเภทธุรกิจ นิติบุคคล
ชื่อองค์กร บริษัท สอนภูเอ็นจิเนียนิ่ง จำกัด
รายละเอียดงานที่รับ ก่อสร้างทั่วไป ตกแต่งภายใน และซ่อมแซมทั่วไป/ต่อเติม
เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2554
ทุนจดทะเบียนบริษัท -
มูลค่างานที่รับ 20,000 - 15,000,000 บาท
มูลค่ายอดขายต่อปี 10,000,000 บาท
มีโรงงานผลิตขนาด -
จำนวนพนักงาน 7 คน

เอกสารอ้างอิง

หนังสือรับรอง.pdf
เอกสารใบ ภ.พ.20.jpg

คะแนนรีวิว

9.7/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews
คุณภาพงานก่อสร้าง 9.0
ระยะเวลางานก่อสร้าง 10.0
ความคุ้มค่า 10.0
ความรู้/ความสามารถของผู้รับเหมา 10.0
การบริหารจัดการของผ้รูับเหมา 9.0
การประสานงาน/สื่อสารของผู้รับเหมา 10.0
มารยาทของผู้รับเหมา 10.0

คะแนนรีวิว

  • 9.7

    คะแนน

    คุณปิยะวัฒน์ เต็งวราภรภัทร