5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าสำรวจหน้างานก่อสร้าง

สำรวจหน้างานก่อสร้าง

ท่านเจ้าของบ้าน ที่กำลังมีแพลนจะทำการก่อสร้าง ทั้งสร้างบ้านใหม่ หรือรีโนเวทบ้านเก่า ทำห้องน้ำ ห้องครัว หรือส่วนอื่น ๆ ของบ้าน และกำลังศึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง มีเรื่องหนึ่งที่คุณควรให้ความสำคัญก่อนสิ่งอื่นใด คือการรู้เกี่ยวกับพื้นที่ที่กำลังจะก่อสร้าง โดยการสำรวจหน้างานก่อนการก่อสร้าง เพราะจะทำให้คุณ รู้ถึงสภาพของพื้นที่การก่อสร้างของตนเอง และผู้รับเหมาเองจะได้วางแผนการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้มีการดูพื้นที่จริงก่อนการวางแผน และอาจตามมาด้วยงบประมาณที่บานปลาย

รู้ประโยชน์ของการสำรวจหน้างานก่อสร้าง ก่อนที่จะรู้งี้ !

แต่ก็มีบางท่านอาจสงสัยว่า ทำไมถึงต้องสำรวจหน้างาน ไม่ลงไปดูไม่ได้หรือ คำตอบ คือ ได้ แต่ในอนาคตคุณอาจต้องเจอเรื่องปวดหัวกับงบประมาณที่บานปลาย เพราะการที่ไม่ลงไปสำรวจหน้างาน จะทำให้คุณไม่รู้ถึงพื้นที่การก่อสร้างของคุณอย่างแท้จริง ทั้งในเรื่องของพื้นที่จริงที่จะใช้ในการก่อสร้าง ไม่ได้รู้ถึงความยาก หรือง่ายของงานที่เราต้องการจะทำ ซึ่งส่งผลต่อการประเมินราคา และอาจเกิดปัญหาในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่เลือกใช้ผิดประเภท และที่สำคัญที่สุด คุณอาจจะพลาดการพูดคุยในรายละเอียดที่จำเป็นกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และส่งผลให้งานไม่ตรงกับความต้องการของเจ้าของบ้าน ทำให้ต้องแก้งาน เสียทั้งเงิน และเวลาที่ตามมา  

เราจึงอยากให้ท่านเจ้าของบ้านเห็นความสำคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการสำรวจหน้างานก่อสร้าง ที่มีส่วนช่วยในการวางแผน และประเมินราคาการก่อสร้างได้อย่างแม่นยำมากที่สุด พร้อมทั้งลดความผิดพลาด หรือหาวิธีเตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้สำรวจหน้างาน กับ 5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าสำรวจหน้างานก่อสร้าง   

1. รู้ถึงความพร้อมของหน้างาน 

ในทุกงานก่อสร้าง ขั้นตอนการวางแผนนับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง แต่ก่อนที่จะวางแผนได้ เจ้าของบ้าน ต้องรับรู้ถึงสถานะของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง พร้อมทำการประเมินว่าพื้นที่ดังกล่าวต้องทำในส่วนไหน และทำอะไรบ้าง เป็นงานสร้างใหม่ งานต่อเติม งานปรับปรุง หรืองานซ่อมแซม และสามารถเริ่มก่อสร้างได้ทันทีหรือไม่ หรือต้องมีการเตรียมสถานที่ก่อนลงมือก่อสร้าง ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะมีผลต่อการบริหารจัดการ การวางแผนการก่อสร้างของผู้รับเหมา และการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง ให้เหมาะสมและครอบคลุมมากที่สุด  

2. รู้ถึงความยาก-ง่าย ที่ส่งผลต่อการประเมินราคา  

นอกจากการที่เจ้าของบ้านสำรวจหน้างานก่อนการก่อสร้างเพื่อดูความพร้อมของหน้างานแล้ว ยังช่วยให้ได้ทราบถึงสิ่งที่ต้องการทำอีกด้วย เพราะการสำรวจหน้างานจะทำให้เจ้าของบ้านได้เห็นถึงความยาก-ง่าย ของงานที่ต้องทำ และนำตรงจุดนี้มาประเมินราคา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการก่อสร้าง แต่ถ้าหากไม่มีการสำรวจหน้างาน ก็อาจจะเกิดงานเพิ่มในระหว่างการก่อสร้างได้ รวมถึงอาจประมาณการผิดไปในสิ่งที่นึกไม่ถึง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของแผนที่ได้วางไว้ ดังนั้น การเข้าสำรวจหน้างานก่อนการก่อสร้างจะช่วยให้มีการวางแผนและคำนวณราคาได้แม่นยำขึ้น 

สำรวจหน้างานก่อสร้าง

3. รู้ถึงการใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน  

การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานก่อสร้าง นับเป็นอีกส่วนสำคัญ ที่ท่านเจ้าของบ้านต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของงาน และวัสดุนั้น ๆ ต้องมีคุณภาพ และใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของงานก่อสร้างอีกด้วย การสำรวจหน้างานก่อนการก่อสร้างจึงเป็นส่วนช่วยให้เจ้าของบ้านได้เห็นถึงสภาพพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการเลือกใช้วัสดุ และประเมินราคาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

4. รู้ถึงขนาดพื้นที่ใช้งานจริง  

การทราบถึงขนาดพื้นที่การก่อสร้าง ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ และเจ้าของบ้านเองควรให้ความสำคัญในการลงสำรวจหน้างาน เพราะจะได้ทราบถึงขนาดของพื้นที่ใช้งานจริง ซึ่งส่งผลต่อการออกแบบ คำนวณราคาวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงการวางแผนการก่อสร้าง และจัดสรรแรงงานได้อย่างเหมาะสม  

5. รู้ถึงข้อจำกัดในงานก่อสร้าง  

ประโยชน์ข้อสุดท้ายที่ท่านเจ้าของบ้านจะได้รับเมื่อเข้าสำรวจหน้างานก่อสร้าง เป็นเรื่องของข้อจำกัดต่าง ๆ ของพื้นที่ ที่อาจส่งผลต่องาน อาทิ สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อเข้าสำรวจหน้างานก็จะได้ทราบถึงข้อจำกัดเหล่านั้น เพื่อช่วยให้งานก่อสร้างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ลดความขัดแย้ง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ในที่สุด

และนี่ก็เป็นสาระดี ๆ ที่ BEAVERMAN นำมาฝากท่านเจ้าของบ้าน ที่สงสัยว่าทำไมถึงต้องมีการสำรวจหน้างานก่อนการก่อสร้าง เชื่อว่าคงได้คำตอบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าท่านไหนยังอยากหาความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง รีโนเวท หรือ ซ่อมแซม ก็สามารถเข้าไปอ่านความรู้อื่น ๆ ได้ที่ Home Guru แหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างที่น่าสนใจเอาไว้ให้ได้อ่านกัน   

คุณสามารถค้นหาผู้รับเหมามืออาชีพ และมีประสบการณ์การก่อสร้างในราคามาตรฐานได้ที่ BEAVERMAN แพลตฟอร์มค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้าง กว่า 2,000 รายที่คัดสรรโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าฝีมือดี เชื่อถือได้ งานเสร็จตามที่ตกลงกัน และมีระบบป้องกันผู้รับเหมาทิ้งงาน ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่างานก่อสร้างของท่านจะเสร็จอย่างแน่นอน