5 ปัญหาปวดหัว ถ้างานก่อสร้างไม่มีแบบพร้อมก่อสร้าง

5 ปัญหาปวดหัว ถ้างานก่อสร้าง

สิ่งที่ทำให้เจ้าของบ้านเจอปัญหางบประมาณบานปลายจากการก่อสร้าง คือ การไม่มีแบบบ้านพร้อมก่อสร้าง ที่ประกอบไปด้วย 1.แบบสถาปัตยกรรม 2.แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 3.แบบไฟฟ้า 4.แบบระบบสุขาภิบาล ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลัก ๆ โดยประมาณไม่ควรขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะหากขาดส่วนใดไปบอกได้เลยครับว่า มีเค้าลางความหายนะทางงบประมาณมาเยือนเจ้าของบ้านแน่นอน เพราะอาจนำไปสู่ปัญหาหลายอย่างในระหว่างการรก่อสร้างได้

หายนะของการก่อสร้าง โดยไม่มีแบบบ้านพร้อมก่อสร้าง = งบบานปลาย !! 

1.ทำให้ผู้รับเหมาวางแผนทำงานยาก

การก่อสร้างโดยไม่มีแบบแปลนที่ชัดเจนสามารถทำให้ผู้รับเหมาเผชิญกับความท้าทายในหลายๆ ด้าน เช่น การวางแผนเรื่องวัสดุ, การประเมินปริมาณงานที่ต้องทำ, การกำหนดระยะเวลาในการทำงาน, และการคำนวณค่าใช้จ่าย ดังนั้น การมีแบบแปลนที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถวางแผนและประมาณการได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ทำให้ได้บ้านไม่ตรงความต้องการ

เมื่อผู้รับเหมาไม่มีแบบบ้านที่ชัดเจ อาจใช้วัสดุก่อสร้างและสร้างบ้านตามใจตัวเอง ผลที่ตามมาคือบ้านอาจไม่ตรงกับความต้องการของเจ้าของในด้านฟังก์ชัน, วัสดุ, และความสวยงาม สถานการณ์นี้ทำให้เจ้าของบ้านต้องรื้อหรือแก้ไขงาน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายและเวลาสำหรับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การตรวจรับบ้านอาจไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีแบบบ้านที่ชัดเจนเป็นแนวทาง

3. ปัญหาด้านความปลอดภัยภายหลังสร้างเสร็จ 

ปัญหาด้านความปลอดภัยหลังการก่อสร้างเสร็จเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เมื่อไม่มีแบบการก่อสร้างที่ชัดเจน อาจทำให้งานก่อสร้างไม่มีคุณภาพ นำไปสู่ปัญหาความไม่มั่นคงของโครงสร้าง ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน นอกจากนี้ สำหรับโครงการขนาดใหญ่ หากไม่มีแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม จะไม่สามารถคำนวณโครงสร้างได้อย่างแม่นยำ และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น อาจไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เนื่องจากไม่มีการออกแบบที่เหมาะสมตั้งแต่ต้น ปัญหาเหล่านี้สะท้อนถึงความสำคัญของการมีแบบบ้านและแผนการก่อสร้างที่ดีก่อนเริ่มงานก่อสร้างใด ๆ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของผู้อยู่อาศัยในระยะยาว 

ปัญหาปวดหัว ถ้างานก่อสร้างไม่มีแบบพร้อมก่อสร้าง4. ได้บ้านที่ไม่ตรงตามมาตรฐานและอาจมีบางส่วนผิดต่อกฎหมาย  

เมื่อเจ้าของบ้านต้องการก่อสร้างบ้านโดยไม่มีแบบแปลนต่าง ๆ อาจก่อสร้างบ้านที่ไม่ได้มาตรฐานนำไปสู่ปัญหาในการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในสถานการณ์เช่นนี้ หน้าที่ของผู้รับเหมาหรือผู้ออกแบบคือต้องแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบถึงข้อจำกัดและผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หากการก่อสร้างไม่ตรงกับแบบที่ได้รับการอนุมัติ อาจนำไปสู่การถูกระงับการก่อสร้าง หรือในกรณีร้ายแรงที่สุด อาจถึงขั้นถูกสั่งให้ทุบทิ้งหรือรื้อถอน  

5. เกิดความยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซม

การปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้านโดยไม่มีแบบบ้าน ทำให้กระบวนการนี้ยากขึ้น เนื่องจากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างหรือระบบต่าง ๆ ของบ้าน นอกจากนี้การขาดแบบก่อสร้างแล้วเสร็จหรือ As-Built Drawings หลังการรีโนเวททำให้เราไม่ทราบผังบ้านจริง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงในอนาคต 

ดังนั้น การมีแบบบ้านพร้อมก่อสร้าง จึงนับเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านควรให้ความสำคัญ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และการรีโนเวทที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงบ้านของคุณ อีกทั้งการวางแผนการก่อสร้างที่ดี จะช่วยควบคุมงบประมาณการรีโนเวทของคุณไม่ให้บานปลายได้อีกด้วย

และหากคุณกำลังมีแผนจะรีโนเวทบ้าน แต่ยังไม่มีแบบบ้าน หรือผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ ลองมาหาผู้รับเหมาได้ที่ Beaverman เพราะเรามีผู้รับเหมากว่า 2,000 รายในระบบ ที่สามารถตรวจสอบประวัติได้ พร้อมกับมีระบบชำระเงินที่ป้องกันการทิ้งงาน มีสัญญา และมีวิศวกรช่วยดูแล ติดตามงานได้จริง มองหาผู้รับเหมาดี ๆ หาได้ที่ Beaverman แพลตฟอร์มผู้รับเหมาก่อสร้างอันดับ 1