เปิด 7 เหตุผล ทำไมผู้รับเหมาถึงทิ้งงานก่อสร้าง

ผู้รับเหมาทิ้งงาน

หากคุณกำลังมีความคิดที่จะหาผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม หรือรีโนเวทบ้าน มีเรื่องที่ผู้ว่าจ้างอย่างคุณต้องรู้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และมั่นใจในการเลือกผู้รับเหมา เพราะคงไม่มีใครอยากโดนผู้รับเหมาทิ้งงาน พร้อมแนะนำเทคนิคการพูดคุยกับผู้รับเหมาก่อนตัดสินใจเลือกผู้รับเหมามาร่วมงาน

7 เหตุผลทำไมผู้รับเหมาถึงทิ้งงานก่อสร้าง

มาดูกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างบางส่วนเลือกที่จะทิ้งงาน ทำให้ผู้ว่าจ้างอย่างเราต้องมานั่งเครียด และเสียสุขภาพจิตไปกับเรื่องที่ควรจะวางใจได้ พร้อมแนะนำวิธีการพูดคุยเบื้องต้นกับผู้รับเหมา เพื่อเป็นการเช็กความพร้อมของคนที่เราอยากได้มาร่วมงาน

1. ผู้รับเหมารับงานเยอะเกินไป ขาดการควบคุมที่ดี

เหตุผลสำคัญข้อแรก ๆ ที่ทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงาน เกิดจากผู้รับเหมารับงานเกินกำลังตัวเอง ขาดการบริหารจัดการ และควบคุมงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อเกิดปัญหาไซต์งานสะดุด ทั้งในเรื่องของเงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง หรือแรงงาน ก็จะส่งผลกระทบต่อไซต์งานอื่น ๆ และเมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้รับเหมาจึงเลือกทิ้งงานบางไซต์ เพื่อรักษางานอื่นไว้

วิธีเช็กความพร้อมผู้รับเหมา

ก่อนว่าจ้างผู้รับเหมา ให้สอบถามว่า ขณะนี้รับงานอยู่กี่งาน และมูลค่างานที่รับอยู่ที่เท่าไหร่ มีคนคุมงานหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาจะมีทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดการและควบคุมโครงการของเราได้

2. ผู้รับเหมาคิดราคาการก่อสร้างผิดตั้งแต่ต้น

ผู้รับเหมาก่อสร้างบางราย อาจมีการวางแผน และคำนวณราคาการก่อสร้างผิดโดยที่ไม่รู้ตัว เมื่องานก่อสร้างเริ่มขึ้นแล้ว จึงสังเกตว่ายิ่งสร้าง เม็ดเงินยิ่งหล่นหาย ส่อแววขาดทุนได้ จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ผู้รับเหมาตัดสินใจทิ้งงาน แต่ในกรณีนี้หากผู้รับเหมาสามารถอธิบายเรื่องเงินกับผู้ว่าจ้างได้ ก็อาจเป็นไปในทางที่ดีไม่ถึงกับทิ้งงานไป แต่ถ้าเจรจาไม่ได้ ก็อาจเลือกทิ้งงานที่ขาดทุนไปในที่สุด

วิธีเช็กความพร้อมผู้รับเหมา

ก่อนว่าจ้างผู้รับเหมา ควรตรวจสอบการประเมินค่าใช้จ่ายจากผู้รับเหมา และอ้างอิงราคาจากหลายแหล่ง เพื่อให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลของราคา และสามารถทำงานได้จริง และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมาไม่ว่าจะถูกเกินไป หรือแพงเกินไป ให้สอบถามหาเหตุผลของราคาที่ได้รับมาให้ชัดเจน

3. ผู้รับเหมาเจอปัญหาเรื่องทรัพยากรขาดแคลน

เรื่องการขาดแคลนทรัพยากรก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลัก ๆ ที่ทำให้ผู้รับเหมาตัดสินใจทิ้งงานไป โดยทรัพยากรที่ขาดแคลนอาจเป็นได้ทั้ง แรงงาน, วัสดุ, อุปกรณ์ก่อสร้าง หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยปัญหานี้เกิดจากการที่ผู้รับเหมาวางแผนงานก่อสร้างผิดพลาด จนทำให้ไซต์งานเกิดปัญหาขาดแคลนในด้านต่าง ๆ จนต้องเสริมส่วนที่ขาดไปอย่างเร่งด่วน ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ตามมา เมื่อผู้รับเหมารู้สึกขาดทุน ได้ไม่คุ้มเสีย สุดท้ายก็อาจตัดสินใจทิ้งงานไป

วิธีเช็กความพร้อมผู้รับเหมา

ผู้ว่าจ้างควรเลือกผู้รับเหมาที่คอยรายงานความคืบหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง ว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่ และติดขัดในส่วนใด ซึ่งผู้ว่าจ้างจะสังเกตความผิดปกติของงานได้จากแผนงาน เพื่อที่จะได้รู้ว่ามีปัญหา หรือขาดแคลนในส่วนไหน จะได้แก้ไขปัญหานั้นได้ทัน

ผู้รับเหมาทิ้งงาน

5. ผู้รับเหมาเจอกับปัญหาสุขภาพ

ปัญหาสุขภาพนับเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ และความเจ็บป่วยกะทันหันของทั้งตัวผู้รับเหมา หรือแรงงาน รวมถึงอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่ไม่คาดฝัน เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมกระทบการก่อสร้างที่มีการวางแผนงานไว้แล้ว

วิธีเช็กความพร้อมผู้รับเหมา

ก่อนว่าจ้างให้ลองสอบถามผู้รับเหมาเกี่ยวกับแผนสำรองในกรณีที่แรงงาน พร้อมสอบถามวิธีแก้ไขปัญหาของผู้รับเหมา เพื่อดูความพร้อมในการแก้ไขปัญหา และถ้าหากผู้ว่าจ้างเป็นโครงการใหญ่ ให้สอบถามเรื่องประกันการก่อสร้างกับทางผู้รับเหมา

6. ผู้รับเหมามองว่างานอื่นน่าสนใจ และมีกำไรมากกว่า

ผู้รับเหมาบางรายตกลงรับงานที่ไซต์งานนี้แล้ว แต่ระหว่างนั้นพบว่ามีงานอื่นที่น่าสนใจ และเหมาะกับความถนัดของตนเองและทีมงานมากกว่า รวมถึงอาจมองเห็นเม็ดเงินจากงานอื่นมากกว่า ทำให้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้รับเหมาทิ้งงานที่น่าสนใจน้อยกว่า ไปหางานที่ต้องการมากกว่า

วิธีเช็กความพร้อมผู้รับเหมา

ผู้ว่าจ้างควรระบุเงื่อนไขในสัญญาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงาน หรือการยกเลิกโครงการ ให้รัดกุม เพื่อเป็นการป้องกัน และลดโอกาสให้ผู้รับเหมาทิ้งงานได้โดยไม่มีความรับผิดชอบ

7. ผู้รับเหมาขาดความเชี่ยวชาญในการทำงานก่อสร้าง

ประสบการณ์ในสายงานของผู้รับเหมาก็นับเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากขาดประสบการณ์ หรือมีความชำนาญในสายงานน้อยก็อาจก่อให้เกิดปัญหาการทิ้งงานได้ เมื่อเป็นงานที่ผู้รับเหมาไม่ถนัด เนื่องจากงานก่อสร้างบางประเภทต้องอาศัยความชำนาญ เพราะอาจเกิดปัญหาเรื่องการก่อสร้าง วัสดุ หรือเทคนิคต่าง ๆ ทำให้ผู้รับเหมาต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก และกลายเป็นเพิ่มค่าใช้จ่าย จึงเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ผู้รับเหมาเลือกที่จะทิ้งงาน

วิธีเช็กความพร้อมผู้รับเหมา

ก่อนว่าจ้างผู้รับเหมา ให้ผู้ว่าจ้างสอบถาม และขอดูผลงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมา พร้อมถามถึงขั้นตอนการทำงาน เทคนิคต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาของงานก่อสร้างในประเภทที่คุณกำลังสนใจ

และนี่ก็คือเหตุผลหลัก ๆ ที่ทำให้ผู้รับเหมาเลือกที่จะทิ้งงานไป สร้างความปวดหัวให้กับผู้ว่าจ้างอย่างที่สุด เพราะต้องเสียเวลา และเสียเงินโดยใช่เหตุ แต่หากมองในมุมกลับกันผู้รับเหมาเองก็มีเรื่องต้องปวดหัวกับผู้ว่าจ้างเช่นกัน โดยดูได้จากโพลสำรวจผู้รับเหมา “พฤติกรรมของผู้ว่าจ้างแบบไหน ที่ส่งผลให้งานก่อสร้างมีปัญหา” ที่สำรวจโดย Beaverman เพื่อฟังเสียงสะท้อนของผู้รับเหมาก่อสร้าง

แต่ถ้าคุณไม่อยากปวดหัวกับปัญหาที่จะตามมาจากการหาผู้รับเหมาเอง หรือกำลังมองหาผู้รับเหมามืออาชีพที่ไม่ทิ้งงาน ให้ Beaverman ได้ดูแลคุณ ไม่ว่าจะสร้างบ้าน หรือรีโนเวทบ้าน เราก็จัดการให้ได้ หรือหากอยากจะลองประเมินราคาเบื้องต้นก็สามารถทำได้ เพราะเรามีผู้รับเหมากว่า 2,000 รายให้คุณเลือก มีระบบป้องกันผู้รับเหมาทิ้งงาน ระบบประกวดราคา รวมถึงรีวิวจากลูกค้าที่เคยใช้งานมาแล้ว วางใจให้ Beaverman แพลตฟอร์มค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้าง ดูแลคุณได้เลย