เผยสาเหตุที่ผู้รับเหมาต้องถามงบของลูกค้าก่อนที่จะนำเสนอราคา

งบประมาณก่อสร้าง

Beaverman แพลตฟอร์มค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้าง เปิดผลสำรวจความคิดเห็นในกลุ่มเฟซบุ๊กจากประสบการณ์ตรงของผู้รับเหมา ถึงสาเหตุของการสอบถามงบประมาณก่อสร้างของลูกค้าก่อนที่จะทำราคาเสนอ มาดูกันว่าผลสำรวจออกมาเป็นอย่างไร

เปิดผลสำรวจ “อะไรคือสาเหตุที่ผู้รับเหมาต้องถามงบประมาณก่อสร้างของลูกค้าก่อนที่จะนำเสนอราคา”

อันดับ 1 ร้อยละ 36.84% “ผู้รับเหมาถามอยากทราบงบประมาณ เพื่อสร้างตามงบของลูกค้า”

ผู้รับเหมาส่วนใหญ่ถามเกี่ยวกับงบประมาณก่อสร้างเพื่อที่จะสามารถนำเสนอราคาและแผนการก่อสร้างที่ตรงตามงบประมาณของลูกค้าได้  

ตัวอย่าง: ลูกค้า A มีงบประมาณ 2 ล้านบาทสำหรับการสร้างบ้าน ผู้รับเหมาจึงเสนอแผนการสร้างที่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้อยู่ภายใต้งบประมาณนี้ โดยการเลือกวัสดุที่มีราคาไม่สูงเกินไปแต่ยังคงคุณภาพ  

อันดับ 2 ร้อยละ 28.95% “ผู้รับเหมาตรวจสอบความเป็นไปได้ของโปรเจคตามงบประมาณ”  

เพื่อตรวจสอบว่าความต้องการของลูกค้าสอดคล้องกับงบประมาณที่มีหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาทั้งของผู้รับเหมาและลูกค้า  

ตัวอย่าง: ลูกค้า B ต้องการสร้างบ้าน 4 ชั้น แต่มีงบประมาณเพียง 3 ล้านบาท ผู้รับเหมาจะตรวจสอบและแนะนำว่าด้วยงบประมาณนี้ อาจสร้างได้เพียงบ้าน 2-3 ชั้นเท่านั้น  

อันดับ 3 ร้อยละ 18.42% “ไม่สอบถาม เพราะเชื่อว่าลูกค้ามีงบในใจอยู่แล้ว และกังวลว่าหากสอบถามจะดูไม่มืออาชีพ”  

ผู้รับเหมาบางรายเชื่อว่าลูกค้ามีงบในใจอยู่แล้ว และต้องมีเผื่อเหลือเผื่อขาด จึงไม่ถามถึงงบประมาณก่อสร้าง โดยจะคุยถึงรายละเอียด และทำราคาเสนอลูกค้าไป  

อันดับ 4 ร้อยละ 15.79% “เพื่อที่จะเลือกใช้วัสดุให้สอดคล้องกับงบประมาณของลูกค้า”  

การทราบงบประมาณก่อสร้างช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถวางแผนการใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงบของลูกค้าที่มีอยู่ได้

การสำรวจนี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของแนวทางและความคิดในหมู่ผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งสำหรับเจ้าของบ้านที่กำลังมองหาผู้รับเหมา และผู้รับเหมาเองที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดของลูกค้าและวิธีที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างเหมาะสม  

และจากผลสำรวจนี้ เจ้าของบ้านสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเตรียมตัวเมื่อพูดคุยกับผู้รับเหมา โดยการกำหนดงบประมาณที่ชัดเจนและความต้องการที่แน่นอนสามารถช่วยให้กระบวนการตัดสินใจและการเจรจากับผู้รับเหมาเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สำหรับผู้รับเหมา ผลสำรวจนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าการทราบงบประมาณของลูกค้าไม่เพียงช่วยให้สามารถนำเสนอราคาที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถปรับปรุงการเสนอขาย แนะนำวัสดุ หรือแผนการก่อสร้างที่เหมาะสมกับงบประมาณนั้น ๆ ได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ชัดเจนและการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้รับเหมาและลูกค้า การทำความเข้าใจความต้องการและงบประมาณของลูกค้าอย่างละเอียดจะช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยาวนานกับลูกค้าได้  

สุดท้ายนี้ สำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการหาผู้รับเหมาที่เชื่อถือได้ หรือผู้รับเหมาที่กำลังมองหาลูกค้า แพลตฟอร์มอย่าง Beaverman อาจเป็นทางเลือกที่ดีในการเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองฝ่าย ด้วยระบบการตรวจสอบประวัติของผู้รับเหมาก่อสร้าง การจัดการการชำระเงิน และการดูแลโปรเจคต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ ซึ่งสามารถช่วยให้ทั้งผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านมีความมั่นใจมากขึ้นในการทำงานร่วมกัน  

หาผู้รับเหมาคุณภาพได้ที่ Beaverman แพลตฟอร์มค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้าง แอดไลน์ @beaverman หรือส่งข้อความสอบถามได้ที่ m.me/100914958375616 หรือ โทรฯ 1391 ต่อ 3