บริษัท พีเอดีซี ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด

ผู้รับเหมาระดับ

9.0/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews

ข้อมูลทั่วไป

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ในวันนี้บริษัท พีเอดีซีดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ได้พัฒนาองค์กรไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ครองคลุมมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำ และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งหมดอย่างครบวงจร ตั้งแต่เรื่องของการออกแบบ ต่อยอดไปถึงงานโครงสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ดูแล ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่เดียวครบ จบทุกความต้องการ

ข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อ รายละเอียด
ประเภทธุรกิจ นิติบุคคล
ชื่อองค์กร บริษัท พีเอดีซี ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
รายละเอียดงานที่รับ งานออกแบบตกแต่งภายใน งานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบโครงสร้าง งานก่อสร้างทั่วไป งานตกแต่งภายใน
เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2560
ทุนจดทะเบียนบริษัท 1,000,000 บาท
มูลค่างานที่รับ 500,000 - 10,000,000 บาท
มูลค่ายอดขายต่อปี 10,000,000 บาท
มีโรงงานผลิตขนาด -
จำนวนพนักงาน พนักงานออฟฟิศ จำนวน 10 คน , วิศวกร จำนวน 3 คน , สถาปนิก จำนวน 2 คน และทีมช่าง จำนวน 20 คน

เอกสารอ้างอิง

profile บริษัท padc development.pdf

คะแนนรีวิว

9.0/10
ดีเยี่ยม
1 Reviews
คุณภาพงานก่อสร้าง 9.0
ระยะเวลางานก่อสร้าง 9.0
ความคุ้มค่า 9.0
ความรู้/ความสามารถของผู้รับเหมา 9.0
การบริหารจัดการของผ้รูับเหมา 9.0
การประสานงาน/สื่อสารของผู้รับเหมา 9.0
มารยาทของผู้รับเหมา 9.0

คะแนนรีวิว

  • 9.0

    คะแนน

    คุณจีรพัฒน์
    ผลงานออกมาดี งานออกแบบออกมาได้ถูกใจมาก ทีมงานบรีฟงานได้ง่าย ช่วยออกแบบได้ถูกใจมากครับ