ในงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาเคยเจอเหตุการณ์อะไรบ้าง ที่ทำให้งบประมาณบานปลาย

ผลสำรวจบีเวอร์แมน

BEAVERMAN แพลตฟอร์มผู้รับเหมาก่อสร้าง เปิดผลสำรวจกลุ่มผู้รับเหมา ที่รับสร้างบ้าน รับเหมาก่อสร้าง หรือรับรีโนเวทบ้าน ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้งบประมาณของผู้รับเหมาก่อสร้างบานปลาย มาดูกันว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้าง 

เปิดผลสำรวจผู้รับเหมาถึง 6 อันดับ เหตุการณ์ที่ทำให้งบประมาณบานปลายแบบฉุดไม่อยู่ !

เปิดผลสำรวจเหตุการณ์จริงที่ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างประสบปัญหางบประมาณบานปลาย และขาดทุน มาดูกันว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ส่งผลต่องบประมาณของผู้รับเหมา

อันดับ 1 ร้อยละ 29.79% “การขอของแถม” 

เชื่อว่าผู้รับเหมาก่อสร้างหลายรายต่างก็ต้องเคยผ่านประสบการณ์ที่ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของบ้าน “ขอของแถม” โดยการขอให้ทำเพิ่มในส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญา แต่ไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มให้กับผู้รับเหมา ซึ่งเหตุผลที่ผู้รับเหมายอมแถมงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้อาจเพราะเกรงใจเจ้าของบ้าน และอยากให้งานทั้งหมดออกมาราบรื่น ไม่มีปัญหา รวมถึงอยากจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของบ้าน เผื่อในอนาคตจะได้ลูกค้ารายอื่นจากการแนะนำของเจ้าของบ้านรายนี้ จึงยอมแถมงานให้เรื่อยมา สุดท้ายจบที่การขาดทุน หรือในผู้รับเหมาบางรายอาจจะยอมทิ้งงานในที่สุด เพราะมองว่าได้ไม่คุ้มเสีย

อันดับ 2 ร้อยละ 27.66% “แบบเปลี่ยนไป เปลี่ยนมา” 

ปัจจัยต่อมาที่ผู้รับเหมาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเกี่ยวกับ แบบการก่อสร้างถูกผู้ว่าจ้างเปลี่ยนไป เปลี่ยนมา ทำให้แผนการก่อสร้างที่ทางผู้รับเหมา วางแผนการก่อสร้างไว้ไม่สามารถดำเนินไปได้ และยังกระทบถึงวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทางผู้รับเหมาก่อสร้างได้ทำการสั่งซื้อของไปแล้ว แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแบบไปมา วัสดุบางส่วนอาจไม่จำเป็นต้องใช้ หรือผู้รับเหมาอาจต้องหาวัสดุอย่างอื่นให้สอดคล้องกับแบบที่เปลี่ยนไป จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมของผู้ว่าจ้างที่อาจส่งผลให้งานมีปัญหา  

อันดับ 3 ร้อยละ 17.02% “ช่างทำงานไม่ดี แก้ไขงานจนเข้าเนื้อ” 

เรื่องช่างและทีมงานของผู้รับเหมาก่อสร้างก็นับเป็นเรื่องสำคัญ แต่ต้องเข้าใจก่อนว่า ช่างเองก็มีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับคุณภาพและค่าแรงที่ได้รับ การจ้างช่างที่ประสบการณ์น้อยเน้นแต่ค่าแรงที่ถูกอย่างเดียว สิ่งนี้อาจจะทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ ต้องแก้ไขงานบ่อยครั้งเป็นเหตุทำให้ต้นทุนค่าของ ค่าแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนของผู้รับเหมาบานปลาย    

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

อันดับ 4 ร้อยละ 10.64% “การตั้งงบประมาณไม่สอดคล้องกับงาน” 

เกิดจากการตั้งงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับงาน อาจเพราะผู้รับเหมามีประสบการณ์การรับเหมายังไม่มาก หรืออาจเพราะอยากได้งานนี้มากจึงยอมลดราคาเพื่อให้ได้งาน แต่ผลที่ตามมาของการตั้งงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับงานตั้งแต่แรก อาจส่งผลให้ในขณะก่อสร้างมีผลกระทบกับงาน หรืองานไม่เป็นไปตามแผน ทำให้งบประมาณที่วางไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้รับเหมาจึงต้องควักเงินตัวเองเพื่อสร้างต่อให้งานจบ เพื่อรักษาชื่อเสียงของผู้รับเหมาไว้  

อันดับ 5 ร้อยละ 8.51% “วางแผนการทำงานผิด” 

อีกหนึ่งเหตุผลที่ผู้รับเหมาก่อสร้างบางรายประสบปัญหางบประมาณบานปลาย เนื่องจากวางแผนการทำงานที่ผิดพลาด และลืมนึกความเสี่ยงที่อาจเกิดได้ในระหว่างการทำงาน อาจเป็นเรื่องของวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น หรือเลือกใช้วัสดุจากที่หนึ่งที่มีราคาถูกกว่า แต่ลืมคิดไปว่าการเปลี่ยนวัสดุนั้นอาจเป็นการเพิ่มงาน หรือเพิ่มขั้นตอนในส่วนอื่น ๆ รวมถึงอาจเจอเรื่องความเจ็บป่วยของแรงงานที่เกิดขึ้นกระทันหัน ซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ มีส่วนที่ทำให้ค่าของ ค่าแรง และเวลาในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น จนเป็นเหตุให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควักเงินตัวเองมาใช้จนขาดทุน

อันดับ 6 ร้อยละ 6.38% “ปัจจัยภายนอก” 

สภาพอากาศในช่วงการก่อสร้าง ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจกระทบกับงานก่อสร้างได้ หากผู้รับเหมาลืมวางแผนรับมือปัจจัยภายนอก เรื่องสภาพอากาศ และยิ่งถ้าเป็นช่วงที่ฝนตก จะทำให้มีผลกระทบกับงานในหลายส่วน ทั้ง เรื่องของพื้นที่งาน วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีราคาสูงขึ้นเพราะผลิตยากในช่วงหน้าฝน รวมถึงบางอย่างที่ไม่สามารถโดนฝนได้ และยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในระหว่างทำงาน จึงทำให้ทีมช่างไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เพราะต้องหยุดทำในระหว่างมีฝน เมื่อการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการก่อสร้างที่วางไว้ ย่อมกระทบกับระยะเวลา และงบประมาณที่วางไว้ ทำให้งบบานปลายอย่างเลี่ยงไม่ได้

จากข้อมูลทั้งหมดนี้เราได้จากการสำรวจผู้รับเหมาก่อสร้างในกลุ่มผู้รับเหมาตามเฟซบุ๊ก ที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้งบประมาณบานปลาย ทั้งในงานรับเหมาก่อสร้าง งานรับสร้างบ้าน หรืองานรีโนเวทบ้าน สะท้อนให้เห็นว่าการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็ต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อคาดการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น และเตรียมรับมือได้อย่างถูกวิธี     

ถ้าคุณกำลังมองหาผู้รับเหมามืออาชีพ สร้างบ้าน ต่อเติม รีโนเวท ให้ Beaverman เป็นผู้ช่วยค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้างกว่า 2,000 ราย ที่ได้รับคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีระบบป้องกันการทิ้งงานของผู้รับเหมา มีการประกวดราคาที่ได้มาตรฐาน จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่างานของคุณเสร็จสมบูรณ์แน่นอน